icon steur

Privacy Statement

ZALMHUIS STEUR B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

icon steur

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

ZALMHUIS STEUR B.V. gevestigd Centrale Groothandelsmarkt 147, 1051 LJ te Amsterdam, ingeschreven onder KvK 36.03.52.29. ZALMHUIS STEUR B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt ZALMHUIS STEUR B.V. persoonsgegevens?

ZALMHUIS STEUR B.V. verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met ZALMHUIS STEUR B.V.. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst;
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan enquêtes;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met ZALMHUIS STEUR B.V..

Contact met ZALMHUIS STEUR B.V. kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • de contactformulier op ZALMHUIS STEUR B.V..nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van de ZALMHUIS STEUR B.V. nieuwsbrief;
 • per e-mail;
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelt ZALMHUIS STEUR B.V.?

ZALMHUIS STEUR B.V. verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij ZALMHUIS STEUR B.V. bestelt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.janvanas.nl, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media.

Op basis van welke grondslag verwerkt ZALMHUIS STEUR B.V. persoonsgegevens?

ZALMHUIS STEUR B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

ZALMHUIS STEUR B.V. verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van ZALMHUIS STEUR B.V.. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat ZALMHUIS STEUR B.V. haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan ZALMHUIS STEUR B.V. persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt ZALMHUIS STEUR B.V. persoonsgegevens?

ZALMHUIS STEUR B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen ZALMHUIS STEUR B.V. en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 • Het uitnodigen voor evenementen en beurzen.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert ZALMHUIS STEUR B.V. beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

ZALMHUIS STEUR B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer ZALMHUIS STEUR B.V. hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals ZALMHUIS STEUR B.V. hen voorschrijft. ZALMHUIS STEUR B.V. verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

ZALMHUIS STEUR B.V. en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. ZALMHUIS STEUR B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

ZALMHUIS STEUR B.V. hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens en neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. ZALMHUIS STEUR B.V. neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van ZALMHUIS STEUR B.V. via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

ZALMHUIS STEUR B.V. BV
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 58074
1040 HB  Amsterdam

Of u kunt een e-mail richten aan: privacyofficer@janvanas.nl

ZALMHUIS STEUR B.V. streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop ZALMHUIS STEUR B.V. met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres: privacyofficer@janvanas.nl

 

Wijzigingen privacy statement

ZALMHUIS STEUR B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.visenseizoen.nl.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 21-06-2018 (versie 1.0.1).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.